You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Firmamız, “Geri Dönüşümlü Paketleme Ürünleri” projesinin uygulanması amacıyla Avrupa Birliği tarafından finanse edilen hibe programı kapsamında hibe almaya hak kazanmıştır. Bu çerçevede, 07/08/2019 tarihinde Avrupa Birliği ile firmamız projeyi gerçekleştirmek amacı ile sözleşme imzalamıştır. Proje süresi 27 ay olup, tahmini bitiş süresinden önce başarı ile gerçekleşmiştir.